Služby v oblasti organizácie, kontrollingu a optimalizácie procesov

„s nami budete mať vždy zelenú...“

Podnikové hospodárstvo, Kontrolling a Personal coaching

Ako dobre funguje moje dealerstvo? Pracuje efektívne? Aké sú moje plány a nakoľko som úspešný pri ich dosahovaní? Kde sú skryté rezervy môjho podniku a spolupracovníkov?

  • Na základe Vašich podkladov pre Vás prevedieme analýzu Vášho podnikania. Ukážeme Vám kde má Váš podnik rezervy. Pripravíme Vám plány a finančné rozpočty na budúce obdobia a pripravíme plán aktivít na dosiahnutie Vami vytýčených cieľov.
  • Ponúkame taktiež činnosť kontrolingu, čo Vám umožní každý mesiac sledovať vývoj vašej spoločnosti. Navrhneme pre Vás opatrenia na zníženie odchýlok od plánov.
  • Na základe Vašej požiadavky prevedieme inventúry fyzických stavov zásob a navrhneme postupy na zlepšenie materialového hospodárstva

Optimalizácia v predaji a marketingu

Obrat predaja vozidiel tvorí až 80% z celkového obratu dealerstva. Čo robiť keď môj predaj stagnuje alebo upadá? Je Váš hrubý zisk malý? Sú Vaši predajcovia demotivovaní a málo výkonní? Ako na to?

  • Ponúkame Vám koncepty pre zlepšenie výkonnosti Vášho predajného tímu. Prevedieme analýzu každej osoby v predaji. Jeho spôsob práce, čím stráca čas? Koľko zákazníkov nevedome stratí?
    Vypracujeme ciele pre každého Vášho predajcu. Zabezpečíme aby sa Váš predajca identifikoval so svojou úlohou a svoje ciele dosiahol.

Optimalizácia v predaji služieb zákazníkom

Je každý zákazník spokojný s Vašími službami? Dodržíte dohodnutý termín, cenu aj kvalitu? Koľko zákazníkov Vášho predaja chodí do Vášho servisu? Ako pravidelne ich kontaktujete?

  • Prevedieme analýzu Vášho servisu, zistíme Vaše rezervy a pomôžeme aktívne pri uvádzaní zlepšení do praxe. Pripravíme Vám aktivity na pravidelný styk s Vašimi zákazníkmi tak, aby ste si ich dlhodobo udržali, Vaše náklady sa takto znížia. Vaše zisky vzrastú.

Správne vedenie skladového hospodárstva

Máte problém s priestorom v sklade? Máte vysoké stavy zásob? Máte nízku obrátkovosť a nízku ziskovosť?

  • Prevedieme analýzu Vašich zásob. Preveríme pracovné postupy, pomôžeme Vám určiť aké zásoby máte mať na sklade. Vypracujeme pre Vás postupy na odpredaj nízkoobrátkových náhradných dielov. Pomôžeme zefektívniť prácu Vášho oddelenia náhradných dielov a zvýšime Vašu ziskovosť.

Tréning a coaching u dealera

Ako vychovať nový káder? Kde ho získať? Ako ho vybrať? Kto mi pomôže?

  • Formou coachingu naučíme Vašich pracovníkov všetko čo majú pri vykonávanie svojich pracovných povinností vedieť.
  • Pomôžeme Vám pri výbere správnych kandidátov