Služby technické

Technické školenia, školenia servisného personálu

Má môj tím zodpovedajúce znalosti v oblasti techniky vozidiel BMW? Vie pracovať s diagnostickými prístrojmi, nájsť závadu v najkratšom možnom čase či aktualizovať softwér vozidla?

 • Urobíme analýzu vedomostí vášho servisného personálu, navrhneme a vykonáme relevantné školenia, zabezpečíme tréning "on the job"
 • Pravidelne vykonáme školenia ohľadne najnovších technických noviniek, nových modelov, motorov či elektronických systémov BMW a MINI

Softwérové vybavenie, inštalácia a údržba servisných testerov, serverov ISIS, ISPS a dielenskej siete

Ovládajú vaši pracovníci dokonale všetky predpísané BMW programy? Majú prístup k potrebným technickým informáciám? Vedia rýchlo a efektívne vyšpecifikovať číslo náhradného dielu či servisného úkonu? Orientujú sa v DMS Incadea či Auto+? Sú na vašich servisných testeroch posledné aktualizácie BMW softwéru?

 • Predvedieme a vysvetlíme všetky funkcie programov, ukážeme tipy a triky ktoré pomôžu v špecifikácii AW časov, náhradných dielov, montážnych sád či návodov na opravy
 • Naučíme kde a ako nájsť potrebné technické informácie
 • Odborne vykonáme prípadné inštalácie a aktualizácie servisných testerov či programovacích staníc a zabezpečíme vzdialený dohľad a správu nad nimi.

Vybavenie servisu, špeciálne náradie

Má váš servis zodpovedajúcu servisnú výbavu? Plánujete nákup novej? Máte k dispozícii všetko potrebné špeciálne náradie?

 • Vykonáme kontrolu, navrhneme alternatívy na doplnenie potrebnej výbavy schválenej výrobcom BMW, doporučíme a vypracujeme objednávku chýbajúceho špeciálneho náradia

Nič nie je nemožné

Urobili ste všetko pre vyriešenie problému? Neviete nájsť riešenie? Nedokážete uspokojiť požiadavku zákazníka? Obráťte sa na nás. Náš tím nájde riešenie aj tam, kde sa bežnými prostriedkami nájsť nedá.

 • Oživíme riadiacu jednotku ktorá zlyhala pri programovaní
 • Pomôžeme nakódovať vozidlo individuálne podľa želania zákazníka
 • Dovybavíme vozidlo originálnou výbavou, i keď nie je podľa katalógu dostupná
 • Dokonale zabezpečíme vozidlo proti odcudzeniu
 • Vyvinieme hardware alebo software podľa vašich požiadaviek

Náš tím vysoko kvalifikovaných BMW špecialistov je vám kedykoľvek k dispozícii