Náš team


Ing. Peter Gavora

Konateľ spoločnosti.

Medzinárodne uznávaný certifikovaný tréner a špecialista na vozidlá BMW. Špecializuje sa na elektronické systémy a technické školenia. Pre značku BMW pracuje od roku 1993.
Motto: Nič nie je nemožné.

peter.gavora@autosowa.sk

Katarína Wagner

Konateľka spoločnosti

Oblasť ľudských zdrojov, analýzy a koncepty. Efektivita investícií do marketingu a jeho cielenosť. Analýza pracovných procesov a zabezpečenie kvality.
Motto: Vždy s úsmevom

katarina.wagner@autosowa.sk


Petr Pintr

Servisný konzultant

Špecializuje sa na technické tréningové programy pre BMW dealerov v africkom, ázijskom a východoeurópskom regióne. Pre značku BMW pracuje od roku 2009.
Motto: Vždy prežiť.

petr.pintr@autosowa.sk

Tomáš Wagner, Dipl.-Ing

Senior Supervisor

Poskytuje poradenstvo v oblasti riadenia, kontrollingu, plánovania, efektivity a projekty tzv. Turnaround-u a reštruktualizácie. Pre BMW pracuje od roku 1992
Motto: Cogito ergo sum!

tomas.wagner@autosowa.sk