Kontakt

Auto SOWA, s.r.o.
Lediny 21
841 03 Bratislava

Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SWIFT / BIC: SUBASKBX

Kontakt:
info@autosowa.sk
Tel.: +421 903 753360
Fax: +421 2 2070 8667


IČO: 35709154
IČ DPH: SK2020965056
BMW Supplier no. 192999-10

Č. účtu: 258 042 1053 / 0200
IBAN: SK03 0200 0000 0025 8042 1053


Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 13877/B.