Školenie: Dieselové motory BMW


Školenie je zamerané na historický vývoj, princípy činnosti, ako i na najnovšie novinky v oblasti dieselových motorov. Účastníci sa postupne oboznámia so všetkými dieselovými motormi BMW + ich hlavnými znakmi. Súčasťou školenia bude i praktická časť, týkajúca sa rozborky a zborky najnovšieho dieselového motora N57TU SUPER vybaveného 3 turbokompresormi.